Ekstraøvelse

Vi skal øve på sanger til spilleoppdrag 28. mai og 20. august.

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 19:15 05.23.2016

Start: kl. 19:30 05.23.2016

Slutt: kl. 21:00 05.23.2016