Seminar: Seksjonsøvelser

Instruktørene til seksjonsøvelsene blir:

Stig Aarskog, treblås.
Hans Petter Stangnes, brass.
John Gunnar Gundersen, slagverk.

Treblås: kl. 10-12:30
Brass: 13:00-15:30
Slagverk: kl. 16:00-18:30

Alle øvelser er på Bispehaugen.

Treblås tar ansvar for å sette ut stoler til alle sammen.
Brass tar ansvar for å bære opp slagverksutstyr.

Det er en halvtimes overlapp mellom øvelsene. Det vil si at du kan være ute i god tid, få varmet opp og være klar før din øvelse starter. Da får vi best utbytte av tiden. Kommer du lenge før din øvelse, vis hensyn til de som har øving.

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 09:45 01.27.2018

Start: kl. 10:00 01.27.2018

Slutt: kl. 12:30 01.27.2018