Ekstraøvelse

Øvelse på Tyholt

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 19:00 03.01.2018

Start: kl. 19:30 03.01.2018

Slutt: kl. 22:00 03.01.2018