Første øvelse etter jul

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 19:15 01.06.2020

Start: kl. 19:30 01.06.2020

Slutt: kl. 22:00 01.06.2020