%C5rsm%F8te

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 00:00 02.13.2003

Start: kl. 00:00 02.13.2003

Slutt: kl. 00:00 11.30.-0001