Bli-kjent-fest

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 19:00 09.06.2008

Start: kl. 00:00 09.06.2008

Slutt: kl. 00:00 09.06.2008