Ekstraøving

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 18:45 03.16.2010

Start: kl. 19:00 03.16.2010

Slutt: kl. 22:00 03.16.2010