Første øvelse etter jul

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 19:15 01.09.2012

Start: kl. 19:30 01.09.2012

Slutt: kl. 22:00 01.09.2012