Ekstraøvelse

Tidspunkter

Oppmøte: kl. 00:00 03.07.2012

Start: kl. 00:00 03.07.2012

Slutt: kl. 00:00 03.07.2012