av Sindre

TM

Bispehaugen ungdomskorps deltar på Trøndersk mesterskap

Oppmøte i Olavshallen 09:15. Vi spiller kl. 10.10