av Oda Elise

Kirkekonsert

Bispehaugen ungdomskorps inviterer til kirkekonsert

Repertoar i eigen post under «Nyheter»!

15:00: Oppmøte på Bispehaugen for bæring av slagverk inn i henger
16:00: Felles oppmøte i Vår Frues Kirke. Alle hjelper til å gjøre klart i kirka. Bære inn slagverk, sette opp stoler, osv.
16:30 - 17:30: Lydprøver BVK
17:30 - 18:30: Lydprøver BUK
19:00: Konsertstart
Ca. kl. 21: Vi rydder i kirka og reiser når det er ferdig.

Antrekk: Pent svart.
Husk svart perm til noter!