av Signe Sveen

NM

BUK er første korps ut i 2. divisjon på NM janitsjar 2022, og skal fremføre 1. og 3. sats av Tales and Legends.

Tales and Legends er et stykke programmusikk i tre satser, som hver skildrer sin sanne historie fra middelalderen, skrevet av Etienne Crausaz. Den første satsen handler om Catherine `Catillon´ Repond, den siste kvinnen som ble beskyldt og henrettet for å være en heks. Denne satsen følger henne på den dramatiske flukten før hun til slutt blir fanget og brent på bålet.

Tredje sats følger Count Michael, en greve som har blitt kjent for å bruke så mye penger han klarte. Til slutt hadde han samlet opp så mye gjeld at han flyktet, for aldri å bli sett igjen.