Martin Okstad

Instrument: Trompet/Kornett

Status: Sluttet

Kommer fra: Skaun

Musikalsk bakgrunn

Skaun Skolekorps (05-10)
Skaun Musikkorps (08-10)
HMKG Signalkorpset 10/11