Mats Christensen

Instrument: Trombone

Status: Permisjon

Kommer fra: Porsgrunn

Musikalsk bakgrunn

Borge skolekorps 2000-2008
Eidanger pike- og guttekorps 2006-2011
Grenland ungdoms brass band 2006-2011
Vestsidens musikkorps 2007-2011, 2014
Bispehaugen ungdomskorps 2014-